We invite you to a Burns Supper, Saturday 17th February, 2024 to celebrate the famous Scottish poet Robert Burns [he wrote many wonderful poems and songs including  ‘Auld Lang Syne’, and ‘My Love is like a Red Red Rose’] and have some fun! And at the same time help raise funds for Disaster Aid Europea z.s, a project of Rotary Club Prague International, and our humanitarian activities.

Minimum donation of 1,800czk for the event [DAEurope will be happy to receive higher donations of course!]

Included in your donation will be traditional Burns Supper activities: Scottish country dancing, a live Scottish band, an opportunity to taste a Burns Supper meal: haggis, neeps & tatties! [haggis (meat & vegetarian), turnip, carrots & potatoes], a glass of whisky, a bagpiper as well as Toasts: The Immortal Memory to Robert Burns, Toast to the Lassies, and Reply from the Lassies.  The bagpiper will pipe in the haggis and a true Scots will perform the Address to the Haggis!

There will also be a silent auction and a tombola.

Venue: Na Marjance, Belohorska 262/35, Brevnov, Prague 6: 17.00 for 17.30,  to midnight! There is a paying bar.

Dress: gentlemen: kilt, dinner jacket or dark suit; ladies: tartan, cocktail or long dress

So come and wear your kilt, tartan tie, tartan sash or ribbon, or even tartan dress, and let’s have some Scottish fun!

And invite your friends and family! and work colleagues!

Register at: book.disasteraideurope.com by Friday 9th Feb.

See attached flyer for more information.

See you Sat 17th Feb! and thank you for supporting Disaster Aid Europe!  

Slainte Mhath (slanj-a-va) – good health! cheers!

DAEurope Burns Supper Organising Team

Zveme vás na Burns Supper, která se koná v sobotu 17. února 2024 na oslavu slavného skotského básníka Roberta Burnse [napsal mnoho nádherných básní a písní, včetně “Auld Lang Syne” a “My Love is like a Red Red Rose”], a také na zábavu! A zároveň Disaster Aid Europe z.s, projekt Rotary klubu Prague International, získá finanční prostředky pro naše humanitární aktivity.

Minimální příspěvek na akci činí 1 800 Kč [DAEurope bude velmi vděčna i za vyšší příspěvky].

Ve vašem příspěvku budou zahrnuty tradiční aktivity Burns Supper: Skotské ‘country’ tance, živá skotská kapela, možnost ochutnat jídlo Burns Supper: haggis, neeps & tatties! [haggis (masový a vegetariánský), tuřín, mrkev a brambory], sklenku whisky, dudáka a přípitky: ‘Přípitek na Roberta Burnse’, ‘Přípitek na Lassies’ a ‘Odpověď Lassies’. Dudák zadudá k haggisu a pravý Skot přednese proslov k haggisu!

Proběhne také tichá aukce a tombola.

Místo konání: Na Marjance, Bělohorská 262/35, Břevnov, Praha 6: přijďte mezi 17:00-17:30 hodin, do půlnoci! Na místě je i bar, který je placený.

Oblečení: pánové: kilt, smoking nebo tmavý oblek; dámy: tartan, koktejlové nebo dlouhé šaty.

Přijďte oblečeni v kiltu, s tartanovou kravatou, tartanovou šerpou či stuhou, případně i tartanové šaty, a užijme si společně skotské zábavy!

A pozvěte své přátele, rodinu a kolegy z práce!

Registrujte se na: book.disasteraideurope.com do pátku 9. února.

Další informace naleznete v přiloženém letáku.

Vidíme se v sobotu 17. února a děkujeme Vám za podporu Disaster Aid Europe!  

Slainte Mhath (slanj-a-va) – hodně zdraví! na zdraví!

Organizační tým DAEurope Burns Supper